FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Welkom op de site van de NBVN

Op deze site treft u alle informatie aan over de NBVN, de Nederlandse Branche Vereniging Notariaat. Wij zijn een vereniging die opkomt voor de belangen van notarissen en kandidaat notarissen. 
 
Wilt u dat wij ook opkomen voor uw belangen?
 
Bij lidmaatschap geldt: 
- U krijgt workshops, die u tegen scherp gereduceerd tarieven worden aangeboden, soms gratis.
- Deze zijn goed voor meerdere studiepunten.
- Verdien zo uw lidmaatschapskosten direct terug.
 
Meldt u zich hier aan.

Het notariaat en de Coronacrisis

De impact van de 'Coronacrisis' op onze sector is groot.

Er komen veel vragen op ons allen af over hoe wij het notariaat deze crisis zo goed als mogelijk kunnen laten trotseren. In onze rol van notaris, maar ook in die van ondernemer en van leidinggevende binnen het kantoor.

Hier treft u de voor ons allen enkele belangrijke onderwerpen aan, die in het licht van het voorgaande worden behandeld. 

 

  • Een voorstelronde van het bestuur: Voorzitter Anna de Vries
  • Een voorstelronde van het bestuur: Algemeen Secretaris Emile M. Bakker
  • voorstelronde van het bestuur: Penningmeester (a.i.) Ineke Vermeulen

De NBVN: voor notarissen en kandidaat notarissen

De NBVN maakt zich hard voor een aantal door haar leden gekozen thema's.
 
Deze betreffen ondermeer de discussie rondom de toekomst van het notaraat, onze pensioenvoorziening, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, prioriteiten voor lobbytrajecten en taken cq verantwoordelijkheden van de KNB.

De NBVN is zo'n tien jaar actief. Zo werd in het najaar van 2011 op initiatief van de NBVN een platform in het leven geroepen, dat toen belangrijke gevolgen had voor de KNB. Steeds meer notarissen plaatste hun vraagtekens bij de KNB en haar activiteiten aan het adres van de NBVN.

In december 2011 was het platform "Notaris voor Rechtszekerheid" een feit. Het doel was herziening van het beleid en het takenpakket van de KNB, met als uiteindelijk oogmerk het behoud van de rechtszekerheid in Nederland.

Dit leidde in april 2012 als eerste stap tot een herziene samenstelling van het KNB bestuur. "Notaris voor Rechtszekerheid" is dientengevolge niet meer actief, maar de NBVN blijft de ontwikkelingen tot en met de dag van vandaag nauwgezet volgen en beoordelen...

NBVN Opiniepeilingen

De uitkomsten van opiniepeilingen onder het notariaat gebruiken wij voor volgende stappen in het licht van bepaalde thema's. Aan iedere peiling verlenen enkele honderden (kandidaat)notarissen hun medewerking.
 
Zo werd bijvoorbeeld aangetoond dat in relatie tot de beroepsaansprakelijkheidsverzekering enpensioenen het merendeel tegen een verplichte deelname aan deze voorzieningen is. Een ander merendeel vindt dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet gekoppeld moet zijn aan het pensioen.  

NBVN Bijeenkomsten

De NBVN organiseert meerdere bijeenkomsten voor haar leden. Denk daarbij aan cursussen en aan de ALV. Daar waar de agenda dit toelaat, kunnen ook niet-leden worden uitgenodigd.

Wist u dat...

...de NBVN is opgericht op verzoek van vele notarissen en kandidaat notarissen?
...de NBVN wordt geleid door mensen die dit belangenloos doen? 
...de NBVN op geen enkele manier is gelieerd aan commerciële activiteiten?
 
U kunt voor al uw vragen reageren via ons contactformulier of per mail via info@nbvn.nl.

voor leden q & a workshops lid worden contact organisatie